Wersja 7.37.0

WERSJA 7.37.0

♦ dodano identyfikator JRWA przy opisach klasyfikacyjnych);
♦ dodano funkcję przyspieszającą działanie programu (Windows10);