Wersja 7.5.0

WERSJA 7.5.0

♦ poprawiono wyświetlanie informacji o liczbie pozycji i liczbie teczek w spisie;