Wersja 7.6.0

WERSJA 7.6.0

♦ zmieniono wydruk spisów zdawczo-odbiorczych;