Wersja 7.56.0

♦ dodano protokół sprawdzania wersji aplikacji poprzez http;
♦ dodano możliwość zmiany komórki organizacyjnej w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ zablokowano możliwość usunięcia jednostki organizacyjnej, w której zarejestrowane są spisy zdawczo-odbiorcze;