Wersja 7.7.0

WERSJA 7.7.0

♦ w raporcie Stan zasobu wg kategorii archiwalnej dodano podsumowania wg grup kategorii;
♦ w oknie wyszukanych pozycji podawana jest suma teczek i metrów;