Wersja 7.8.0

WERSJA 7.8.0

♦ w raporcie z wyszukiwania dodano eksport do Excela;