Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.29.0

WERSJA 7.29.0

♦ umożliwiono wprowadzenie niezamapowanej ścieżki do plików;
♦ dodano odświeżanie liczby plików w katalogu po dodaniu nowego pliku;

 

Wersja 7.28.0

WERSJA 7.28.0

♦ dodano parametr określający ścieżkę do katalogu z plikami spisów dokumentacji (Opis funkcji);
♦ wprowadzono możliwość dodawania plików do pozycji spisów dokumentacji (Opis funkcji);
♦ wprowadzono możliwość przeglądania zawartości katalogu plików spisu dokumentacji (Opis funkcji);
♦ dodano protokół braku prac dyplomowych (dotyczy dokumentacji studenckiej);
♦ zmieniono protokół absolwentów (dotyczy dokumentacji studenckiej);
♦ dodano informację o dacie obrony w dokumentacji studenckiej (dotyczy dokumentacji studenckiej);
♦ dodano listę statusu pliku pracy dyplomowej (dotyczy dokumentacji studenckiej);

 

Wersja 7.26.0

WERSJA 7.26.0

poprawiono raport: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ dodano dodatkowy wydruk:  Wydruk spisu zdawczo-odbiorczego (Topografia Tak/Nie) – (Opis funkcji);
♦ dodano edytowanie nagłówka kolumny: Topografia (Opis funkcji);
♦ poprawiono funkcjonalność dotyczącą aktualizacji aplikacji;

Wersja 7.24.0

WERSJA 7.24.0

♦ zmieniono nazwy niektórych pól w formularzach dla dokumentacji sądowej oraz technicznej;
♦ dodano dodatkowe pole „ważność wygasła” dla dokumentacji technicznej (Opis funkcji);
♦ dodano możliwość edytowania nagłówków raportów dla poszczególnych rodzajów dokumentacji (Opis funkcji)

Wersja 7.23.0

WERSJA 7.23.0

na wydruku Protokołu Oceny dodano miejsce na wpisanie liczb kart wpisu i pozycji wpisuraport anulowany w wersji 7.31.0;
♦ poprawiono wyświetlanie długich tytułów teczek ;

Wersja 7.22.0

WERSJA 7.22.0

♦ zmiana wydruku raportu – brakowanie  (Lp. – numeracja ciągła);
♦ rozbudowano import danych  z pliku csv dla dokumentacji osobowej studentów;

Wersja 7.21.0

WERSJA 7.21.0

♦ poprawiono wielkość czcionek na wydrukach etykiet;
♦ poprawiono nagłówek na wydruku dokumentacji technicznej;
♦ zmieniono raport „Udostępnianie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego”;