Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Wersja 7.45

♦ poprawiono błąd w odświeżania formularza Wykaz spisów (dotyczy wyłącznie danych po konwersji);
♦ wymuszono pozycjonowanie formularzy na wyśrodkowane;
♦ dodano w wyszukiwarce możliwość wyszukiwanie poprzez pole: uwagi
♦ dodano możliwość usunięcia daty brakowania/przekazania na poziomie spisu;
♦ dodano w wykazie raportów na brakowanie lub przekazanie możliwość zmiany daty brakowani/przekazania na wskazaną przez użytkownika
♦ dodano w formularzach: wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, wykaz akt, wynik wyszukiwania oraz udostępnianie sortowanie poprzez kolumny;
♦ dodano w formularzu wynik wyszukiwania oraz udostępnianie pole: uwagi

Uwaga!!! wszystkie zmiany dotyczące wersji 7.45 zostały opisane w nowej instrukcji użytkownika: instrukcja użytkownika – wersja 7.45

Wersja 7.44

♦ dodano raport „Wykaz tytułów prac dyplomowych (bez nazwiska autora)” (Opis funkcji) ;
♦ poprawiono odświeżanie formularza „Rzeczowy Wykaz Akt”;
♦ zmieniono nazwę rodzaju dokumentacji osobowej pracowników na: „dokumentacja osobowa” (Opis zmiany);
Uwaga!!! aplikacja azak została zaktualizowana do serwera bazodanowego postgreSQL 10. W przypadku zaktualizowania serwera PostgreSQL do wersji 10 należy pobrać paczkę aktualizacyjną: aktualizacja-azak-postresql-10.zip rozpakować i wszystkie pliki umieścić (podmienić) w katalogu z aplikacją (dotyczy wyłącznie aplikacji zakupionych do końca 2017 roku).

Wersja 7.43

♦ poprawiono mechanizm uprawnień do komórek organizacyjnych;
♦ dodano wydruk kodu kreskowego dla drukarek etykiet;
♦ dodano pole „data rozpoczęcia” przy imporcie danych o studentach;

Wersja 7.38.0

WERSJA 7.38.0

♦ zmieniono symbolikę znaku teczki;
♦ w dokumentacji sądowej dodano nowe pole: „uprawomocnienie wyroku (wyk. orzeczenia)” (Opis funkcji);
♦ w dokumentacji technicznej zmieniono pole: „ważność wygasła” (Opis funkcji) ;
♦ poprawiono wydruki etykiet;