Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.37.0

WERSJA 7.37.0

♦ dodano identyfikator JRWA przy opisach klasyfikacyjnych);
♦ dodano funkcję przyspieszającą działanie programu (Windows10);

Wersja 7.32.0

WERSJA 7.32.0

♦ zmodyfikowano moduł dla dokumentacji elektronicznej (możliwość przekazywania elektronicznych nośników danych) (Opis funkcji);
♦ dodano Raport pomocniczy – Topografia w wykazie spisów na brakowanie i przekazanie w Raportach / Statystyce (Opis funkcji);
♦ poprawiono wydruki raportów na brakowanie i przekazanie;

Wersja 7.31.0

WERSJA 7.31.0

♦ w wykazie spisów dodano wydruk Stan aktualny (Opis funkcji);
♦ dodano wydruk nalepki grzbietowej (Opis funkcji);
♦ usunięto ze spisu akt do brakowania „Protokół oceny”;
♦ wprowadzono kosmetyczne poprawki na wydrukach;

 

Wersja 7.29.0

WERSJA 7.29.0

♦ umożliwiono wprowadzenie niezamapowanej ścieżki do plików;
♦ dodano odświeżanie liczby plików w katalogu po dodaniu nowego pliku;