Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.43

♦ poprawiono mechanizm uprawnień do komórek organizacyjnych;
♦ dodano wydruk kodu kreskowego dla drukarek etykiet;
♦ dodano pole „data rozpoczęcia” przy imporcie danych o studentach;

Wersja 7.38.0

WERSJA 7.38.0

♦ zmieniono symbolikę znaku teczki;
♦ w dokumentacji sądowej dodano nowe pole: „uprawomocnienie wyroku (wyk. orzeczenia)” (Opis funkcji);
♦ w dokumentacji technicznej zmieniono pole: „ważność wygasła” (Opis funkcji) ;
♦ poprawiono wydruki etykiet;

Wersja 7.37.0

WERSJA 7.37.0

♦ dodano identyfikator JRWA przy opisach klasyfikacyjnych);
♦ dodano funkcję przyspieszającą działanie programu (Windows10);