Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.10.0

WERSJA 7.10.0

♦ na wydrukach poszerzono kolumnę „Kategoria”;
 ♦ w spisie akt dodano kolumnę „Data brakowania”;
 ♦ poprawiono kolory wyświetlanych spisów;
 ♦ dodano listę wyboru recenzentów prac;
♦ zmieniono na poprawna datę na wydrukach spisów zdawczo-odbiorczych;
zmieniono tytuły podpisów na końcach wydruków spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ wprowadzono do wszystkich raportów możliwość eksportu do formatu XLS, XML,PDF;
♦ nowy spis można wprowadzić tylko do komórek, do których użytkownik ma uprawnienie do zapisu;

Wersja 7.9.0

WERSJA 7.9.0

♦ w raporcie Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych dodano eksport do Excela;
♦ w raporcie Udostępnianie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego dodano eksport do Excela;
♦ poprawiono zapisywanie Opisu dokumentacji kat. „A”;

Wersja 7.7.0

WERSJA 7.7.0

♦ w raporcie Stan zasobu wg kategorii archiwalnej dodano podsumowania wg grup kategorii;
♦ w oknie wyszukanych pozycji podawana jest suma teczek i metrów;

Wersja 7.2.0

WERSJA 7.2.0

♦ dodano podsumowanie w raporcie z brakowania i przekazania;
♦ dodano filtr wg komórek organizacyjnych w wykazie spisów;

wersja 7.1.0

WERSJA 7.1.0

♦ przyspieszono w wyszukiwarce wyświetlanie list wyboru;
♦ w wyszukiwarce dokumentacji studenckiej dodano wybór promotora z listy;
♦ we wprowadzaniu dokumentacji studenckiej dodano wybór promotora z listy;
♦ w wykazie spisów dodano przycisk skoku do określonego numeru akt;
♦ w wykazie akt dodano przycisk skoku do określonej lp.;
♦ w filtrze wykazu akt dodano filtrowanie na daty wprowadzenia wykazu;