Archiwum kategorii: Informacje o aktualizacjach

Wersja 7.19.0

WERSJA 7.19.0

♦ dodano obsługę UNICODE (dostępne są wszystkie alfabety świata);
♦ na wydrukach etykiet dla teczek dodano kod kreskowy w formacie CODE128A;
   (kod kreskowy generowany jest na podstawie wartości z pól: IJO\NRSPISU\LP)
♦ dodano wprowadzanie i wyszukiwanie udostępnionych akt wg kodu kreskowego (Opis funkcji);
♦ dodano wyszukiwanie w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych wg kodu kreskowego (Opis funkcji);
♦ w wyszukiwarce dodano przycisk czyszczenia warunków wyszukiwania;

Wersja 7.18.0

WERSJA 7.18.0

♦ poprawiono błąd przy zmianie daty brakowania;
♦ usunięto błąd drukowania spisu dokumentacji studenckiej;
♦ dodano raporty – wydruk etykiet (Opis funkcji);

Wersja 7.17.0

WERSJA 7.17.0

♦ w raportach studenckich dodano do wyszukiwania kryterium specjalność;
♦ dodano raport „Przejęcie dokumentacji do archiwum zakładowego wg kategorii archiwalnej”;

Wersja 7.14.0

WERSJA 7.14.0

♦ podpowiadana jest kolejna liczba porządkowa w spisach zdawczo-odbiorczych;
♦ dodano kontrolkę przy próbie zapisu danych bez podania liczby porządkowej;

Wersja 7.13.0

WERSJA 7.13.0

♦ poprawiono nagłówek spisu zdawczo-odbiorczego;
♦ zmiana symbolu komórki organizacyjnej w wykazie powoduje jej zmianę w spisie;
♦ poprawiono błędy przy rejestracji nowych spisów;

Wersja 7.12.0

WERSJA 7.12.0

♦ umożliwiono określenie minimalnej długości hasła użytkownika;
♦ umożliwiono określenie dni ważności hasła użytkownika;
(funkcje dostępne w menu aplikacji: administracja -> opcje);

Wersja 7.11.0

WERSJA 7.11.0

♦  umożliwiono „zablokowanie” spisu przed edycją. dodawaniem i kasowaniem (opis funkcji);
♦ dodano uprawnienie użytkowników do blokowania spisów;
♦ poprawiono w raporcie „Przejęcie dokumentacji do archiwum zakładowego”;
♦ dodano kontrolę na niezgodność komórek w spisie i słowniku;

Wersja 7.10.0

WERSJA 7.10.0

♦ na wydrukach poszerzono kolumnę „Kategoria”;
 ♦ w spisie akt dodano kolumnę „Data brakowania”;
 ♦ poprawiono kolory wyświetlanych spisów;
 ♦ dodano listę wyboru recenzentów prac;
♦ zmieniono na poprawna datę na wydrukach spisów zdawczo-odbiorczych;
zmieniono tytuły podpisów na końcach wydruków spisów zdawczo-odbiorczych;
♦ wprowadzono do wszystkich raportów możliwość eksportu do formatu XLS, XML,PDF;
♦ nowy spis można wprowadzić tylko do komórek, do których użytkownik ma uprawnienie do zapisu;