Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Wersja 7.7.0

WERSJA 7.7.0

♦ w raporcie Stan zasobu wg kategorii archiwalnej dodano podsumowania wg grup kategorii;
♦ w oknie wyszukanych pozycji podawana jest suma teczek i metrów;

Wersja 7.2.0

WERSJA 7.2.0

♦ dodano podsumowanie w raporcie z brakowania i przekazania;
♦ dodano filtr wg komórek organizacyjnych w wykazie spisów;

wersja 7.1.0

WERSJA 7.1.0

♦ przyspieszono w wyszukiwarce wyświetlanie list wyboru;
♦ w wyszukiwarce dokumentacji studenckiej dodano wybór promotora z listy;
♦ we wprowadzaniu dokumentacji studenckiej dodano wybór promotora z listy;
♦ w wykazie spisów dodano przycisk skoku do określonego numeru akt;
♦ w wykazie akt dodano przycisk skoku do określonej lp.;
♦ w filtrze wykazu akt dodano filtrowanie na daty wprowadzenia wykazu;